[aeTest test_name=vy-rebenku-vospitatel-ili-priyatel]